About Me

ျဖိဳး အလ္ဝိုင္
View my complete profile

ဗုဒၶ၀င္(သိုင္း၀တၱဴ) အား ေရးထားၾကေသာ သိုင္းဆရာၾကီးမ်ားရဲ့ စာရင္း


ဗုဒၶ၀င္(သိုင္း၀တၱဴ) အား ေရးထားၾကေသာ သိုင္းဆရာၾကီးမ်ားရဲ့ စာရင္း

သထံုျပည္တြင္ရဟန္းအဆက္ဆက္တိုု ့ေရးေသာက်မ္းအမည္ႏွင့္က်မ္းေရးဆရာတို ့၏အမည္ကိုျပျခင္း။။

မဟာအဠကထာ။ မဟာပစၥရိပ္။ ၀ိသုဒၶိမဂ္အဠကထာ။ အဠသာလိနီ။ ပါရာဇိကဏ္။ ပါစတၱရာဒိ။ သုတ္သီလကၡံ။ သုတ္မဟာ၀ါ။ သုပၸါေထယ်။ ပါစိတၱရာဒိ။ မူလပဏၰာသ။ မဇၨ်ိမပဏၰာသ။ သဂါထာ၀ါရသံယုတ္။ သသာရကနမဟာ၀ါသံယုတ္။ နိဒါန၀ါရသံယုတ္။ ဧကနိပါတ္အဂၤုတၳိဳရ္။ ဓမၼပဒခုဒၵကပါဠိ။ ပဋီသမၻီဒါမဂ္။ အပါဒါဏ္။ ကခၤါ၀ိတရနီ။ သမႏၱပါသာဒိအဠကထာ။ ၎က်မ္းတို႔ကို ရွင္ဗုဒၶေဃာသ ေရးသည္။ပါရာဇိကဋီကာ။ ေထရသကဏ္ဋီကာ။ အဂၤုတၳိဳရ္ဋီကာၾကီး။ ၎ဋီကာငယ္။ ၀ိနည္းသျဂႌဳလ္ၾကီး။ ၀ိနည္းသျဂႌဳလ္ငယ္။ ၎ေျခာက္က်မ္းတို ့ကို။ သထံုျမိဳ႔ေန ရွင္သာရိပုၾတာ ေရးသည္။ ဗုဒၶ၀င္အဠကထာ။ အဘိဓမၼာ၀ိဘာဂ။ ရူပါရူပ၀ိဘာဂ။ ၀ိနည္း၀ိနိစၥယ အဠကထာ။ ၎ ၄ က်မ္းတို႔သည္ ရွင္ဗုဒၶတ္ ေရးသည္ ျဖစ္ကုန္၏။ေမာဟ၀ိေစၧဒနီလက္သန္း။ အဠကထာဋီကာစံု။ အဘိဓမၼာအနႈဋီကာ။ ၎ ၃ က်မ္းကို ရွင္ကႆပေရးသည္။ အဘိဓမၼာသျဂႌဳလ္။ ပရမတၳ၀ိနိစၥယ။နာမရူပပရိေစၧဒ။ ၎ ၃ က်မ္းကို ရွင္အႏုရုဒၶါ ေရးသည္။ ၎ရွင္အႏုရုဒၶါကိုလည္း။ သီဟိုဠ္ကၽြန္းသားဟု ဆိုသည္။ မဟာနိေဒၵသအဠကထာက်မ္း ကို ရွင္ဥပေသာန ေရးသည္။ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္း။ ၎အဖြင့္ဋီကာက်မ္းတို႔ကိုလည္း သထံုျမိဳ ့ေန ရွင္အာနႏၵေရးသည္။ သုတၱသဂၤဟႏွင္ ့ ၎၏အဠကထာ။ ေမာဟ၀ိေစၧဒနီပါဠိ။ ၎ ၃ က်မ္းကို မည္သည့္ရဟန္း ေရးသားစီရင္သည္ ဟူ၍ အတတ္မသိရေခ် ။ပါတိမုတ္ဋီကာ။ သခၤါ၀ိတရဏီဋီကာ။ ၎ ၂ က်မ္းကို ရွင္ဗုဒၶနာဂ ေရးေသာက်မ္းစုျဖစ္သည္။ ေခမာက်မ္းကို ရွင္ေခမာ ေရးသည္။ ၀ိနည္းခႏၶကတိေဒၵသ။ သစၥသံခိပ္ဋီကာေဟာင္း။ သုေဘာဓရလကၤာေဟာင္း။ မဟာ၀င္ဋီကာ။ အဘိဓမၼာ၀ကာရဋီကာ။ နာမရူပ ပရိေစၧဒ ဋီကာသစ္။ ၎က်မ္းစုကို ရွင္မဟာသာမိ ေရးသည္။အဘိဓမၼတၳသျဂႌဳလ္ဋီကာ ေဟာင္းကို။ ရွင္နာဂ၀ိမလဗုဒၶိ ေရးသည္။ အနာဂတ၀င္ အဠကထာ။ ပရမတၳ၀ိနိစၧယ ဋီကာက်မ္းတို႔ကို ရွင္ေရ၀တ ေရးသည္။ ၀ိနည္းဂ႑ိက်မ္းကို။ ရွင္ေဇာတိပါလ ေရးသည္။ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းကို ရွင္ဓမၼသီရိေရးသည္။ ခုဒၵသိကၡာဋီကာ ေဟာင္းကို ရွင္မဟာရသ ေရးသည္။ ခုဒၵသိကၡာဋီကာသစ္ကို ရွင္သဃၤရကၡိတ ေရးသည္။ ဓါတု၀င္ဋီကာ။ မူလသိကၡာ၎ ၂ က်မ္းကို ရွင္မဟာသာမိ ေရးသည္။ မူလသိကၡာ ဋီကာေဟာင္း။ ဒႆ၀တၳဳ။ သီဟဠ၀တၳဳ။ ဥပသကာလကၤာရ။ သမာသ၀တၳဳ။ ၎ ၅ က်မ္းကို ရွင္မဟာသာရ ေရးသည္။ ဇိနလကၤာရႏွင္ ့ ၎ အဖြင့္ ဋီကာကို ရွင္ဗုဒၶရကၡိတ ေရးသည္။ ၎ က်မ္းသည္ ရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟိုဠ္ကၽြန္းသိုု႔မကူးခင္။ ဇမၺဴဒိပ္ဟူ၍ ေခၚေသာ ။ သု၀ဏၰဘံုမိ သထံုျပည္တြင္။ ေရးသားေသာ က်မ္းဟူ၍။ ပိဋကတ္ သမိုင္းတြင္ ျပဆိုေလသည္။ သမၺႏၵစိတၱာက်မ္း။ ၀ုေတၱာဒယက်မ္း။ သုေဘာဒလကၤာရက်မ္း။ ၎ ၃ က်မ္းကို ဒုတိယ ရွင္သဂၤရကၡိတ ကေရးသည္။ ဗာလ၀တာရဓာတု၀င္။ မဟာ၀င္။ စူဠ၀င္။ ဒီပ၀င္။ ေဗာဒိ၀င္။ဒ ါဓာတု၀င္။ ေဗာဒိ၀င္ဋီကာ ၎ ၇ က်မ္းကို ရွင္မဟာနာမေရးသည္။ ဇာတဂၢ။ ေသာတဂၢ ၎ ၂ က်မ္း ကို ရွင္စူဠဗုဒၶေပသေရးသည္။ ပဋိသမၻိတာဂ႑ီပုဒ္ကို ရွင္မဟာဘိဓာန ေရးသည္။ ေမာဂၢလာန္က်မ္းကို ရွင္ေမာဂၢလာန္ဗုဒၶိ။ မာဂဓအဘိဓါန္။ ၎ ၃ က်မ္း ကို သထံုျမိဳ ့ေန ရွင္ေမာဂၢလာန္ ေရးသည္။ ၎ျပဆိုခဲ့ေသာက်မ္းအမည္ႏွင့္ က်မ္းေရးေသာဆရာတို႔သည္။ ရွင္ေဂါတမ ေဟာေျပာေသာတရားတို႔ကို။ ကိုယ္တိုင္ၾကား၍။ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ျမင္ေသာအရာတို႔ကို။ ေရးသားၾကသည္မဟုတ္။ ၎ ရွင္ေတာ္ေဂါတမ ကြယ္လြန္သည့္ေနာက္။ ႏွင္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ကစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀ အတြင္းမွာ။ ေရးသားစီရင္ၾကေသာ က်မ္းစုျဖစ္သည္။ ပိဋကတ္သမိုင္း။ ပိဋကတ္ကထာက်မ္းက်ယ္တို ့တြင္လည္း ၎ေဖၚျပေသာခုႏွစ္တြင္းေရးသားေၾကာင္းညြန္ျပထားေလသည္။ ။

Bottom 2

ေဝဖန္အႀကံျပဳလိုပါက

Ĭ