About Me

ျဖိဳး အလ္ဝိုင္
View my complete profile

ျမင္တာေတြ႔တာကို ေဟာဆိုလို႔ ျမင္တာေတြ႔တာကို ေဟာမည္


ျမင္တာေတြ႔တာကို ေဟာဆိုလို႔ ျမင္တာေတြ႔တာကို ေဟာမည္

က်ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားသုိ႔

က်ေတာ္အား ေပးပို႔ထားၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၏စာကို မတင္ျဖစ္ခ်င္းကို သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္...က်ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ ေယာဂီတရားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနရလို႔ ၿဖစ္သည္...

ဟား ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိျဖစ္သြားတာလဲ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းသြားတာလားလို႔ စိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားစရာေတြးစရာေတြ ေပၚလာႏုိင္သည္…စာေရးသူသည္ ဗုဒၶဘာသာသာႆနာတုိးတက္ဖုိ႔အလို႔ဌါ ပါဝင္အားျဖည့္ကူညီေနခ်င္းသာၿဖစ္သည္...

ဆက္လက္ဖတ္၇ွုေစလိုပါသည္….

အတိတ္ဘဝကို ျပန္ျမင္ႏုိင္ဖို႔ ဤသုိ႔ေသာ္နည္းလမ္းျဖင့္သာ ျပန္၍ျမင္ႏုိင္မည့္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရိွစာေရးသူ(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)သည္ ဝိပႆနတရားအားထုတ္ေနရပါသည္...ဗဳဒၶဘာသာဝင္ေတြကို က်ေတာ္ေမးတယ္ မင္းတုိ႔ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ေဂါတာမရဲ့ဘဝေပါင္း ေလးအသေခ်ၤနဲ႔ကမာၻတသိန္းေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ဘဝေပါင္းကို ေဖာ္ျပေပးပါလို႔ က်ေတာ္ေမးတယ္ သူတုိ႔ေတြ မေျဖတတ္ေတာ့ဘူး …

က်ေတာ္ဆက္ေျပာရေတာ့တာေပါ့ ဟာဒီလိုဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားကို အတိအက်ေဖာ္မျပႏုိင္လွ်င္ သူ႔အတုိင္းက်င့္ႀကံအားထုတ္တဲ့သူေတြ ဘယ္လုိ႔လုပ္လိုက္က်င့္ရမလဲ…ဒါနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာသာႆနာတုိးတက္ဖို႔အလိုဌါ စာေရးသူလည္း ဝင္ေရာက္ကူညီၿပီး တရားက်င့္ရေတာ့တာေပါ့…

အိုး တကယ္တကယ္ ေဂါတာမနဲ႔ စာေရးသူတို႔ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ဘဝေပါင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို ျမင္ရေတာ့တာပဲဗ်ာ….. စာေရးသူနဲ႔ ေဂါတာမတို႔၏ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အတိတ္ဘဝကံအေၾကာင္းကို စာေရးသူျမင္ျပီးသေလာက္အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ေျပာပါရေစ...

ေဂါတာမသည္ စာေရးသူ၏အၾကင္ဇနီးမယားအျဖစ္ ဘဝတစ္ေသာင္းစာေရးသူအား ပါရမီျဖည့္ဖူးခဲ့သည္...ေဂါတာမသည္ သူ၏အၾကင္ေယာက်ၤာ က်ေတာ္(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)အေပၚ မယားတို႔၏ ထားရိွရမည္ ဝတ္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္…

ညစဥ္ညစဥ္ စာေရးသူ(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)ႏွင့္ ေဂါတာမ ေနထိုင္ျပဳမူဆက္ဆံပံုမ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရပါတယ္….ဆက္လက္ေရးသားဖို႔ မသင့္ေတာ္၍ ဤအပိုင္းကို က်န္ထားခဲ့မည္….

ဆက္လက္ၿပီး စာေရးသူ သူေဌးမင္းဘဝငါးေထာင္ျဖင့္ အသက္ရွင္စဥ္ကာလတြင္လည္း စာေရးသူအိမ္၌ေမြးထားေသာ ေခြးတေကာင္အျဖစ္ ဘဝေပါင္းငါးေထာင္တိတိ စာေရးသူႏွင့္ ဘဝဆံုဆည္းဖူးခဲ့သည္…

က်န္ရိွသည့္ ဘဝေပါင္းငါးေထာင္မွာလည္း စာေရးသူ၏အိမ္၌ သူေတာင္းစားဘဝအျဖစ္ စာေရးသူထံေတာင္းစားရေသာဘဝအေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္…တနည္းအားျဖင့္ ေဂါတာမသည္စာေရးသူ၏ ေမတၱာသဒၵါတရားထားရိွမူကို ခံရသည္….

သို႔ပါေသာေႀကာင့္ ေဂါတာမသည္ စာေရးသူႏွင့္ ဘဝေပါင္းႏွစ္ေသာင္းမွ်ကို ဆံုဆည္းခဲ့သည္….က်န္ရိွသည့္ ဘဝေပါင္းရွင္ဘုရင္ဘဝမ်ိဳးမ်ားကို ေဂါတာမရရိွခဲ့ပါသည္…ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔သည္ ေဂါတာမ ယုန္မင္း ေမ်ာက္မင္း စေသာဘဝမ်ားကို ေဖာ္ျပေရးသားႀကသည္…

စာေရးသူ အေနနဲ႔လံုးဝနားမလည္မိတာကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ စာေရးသူ(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)ႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ဘဝေပါင္းႏွစ္ေသာင္းအား ဘာေၾကာင့္ ေဖာ္မျပၾကသည့္ကို စာေရးသူနားမလည္မိေအာင္ ျဖစ္မိပါသည္… က်င့္ရဲ႔သားနဲ႔ မျမင္တာဘဲလို႔ စာေရးသူနားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးထားသည္…..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ ယူဆထားေသာမိန္းမသားမ်ားဘဝမွာ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ႏုိင္ဘူးဟုုဆိုေသာေၾကာင့္ ဘုရားအျဖစ္သို႔မေရာက္ရိွဘဲ အဖန္ဖန္သံႆရာမွ မက်ြတ္မလြတ္ဘဲ သံႆရာဘဝအဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေနေနရသည္….

ယခုလက္ရိွ အေျခာက္မင္း(မိန္းမလ်ာ)ဘဝျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေနရေၾကာင္းကို စာေရးသူ အာရံုမွာ ေပၚလာခဲ့သည္….က်န္ရိွေသာ ဖားေအာက္ေတာရေက်ာင္းမွာ က်င့္ႀကံေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ေကာ က်ေတာ္လိုပဲ ၿမင္ႀကရဲ့လားလို႔ ေမးခ်င္ပါတယ္….(စကားခ်က္- စာေရးသူ (ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)သည္ ဖားေအာက္ေတာရေက်ာင္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ဖားေအာက္မွာ မက်င့္ပါနဲ႔လို႔ ဖားေအာက္မွာ ေဂြးစိပဲ ရိွပါတယ္လုိ႔ ဖားက အေပၚပိုင္းခႏၶာဟာ ေျမျပင္နဲ႔ လႊတ္တာပါ ေအာက္ပိုင္းက ခႏၶာေဂြးစိက ေျမျပင္နဲ႔ထိပါတယ္လို႔ ဒါေၾကာင့္ က်င့္မယ့္ဆိုရင္ ျမင္းေအာက္ေတာရေက်ာင္းမွာ က်င့္ပါလုိ႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္)

ေအာက္က က်ေတာ္ျမင္ရေသာ ေဂါတာမရဲ့ယခုလက္ရိွဘဝပံုပါ သူရဲ့ မ်က္နွာကိုသာက်ေတာ္ျမင္ႏုိင္ေပမယ့္ သူရဲ့နာမည္ သူရဲ့လိပ္စာကို မသိမျမင္ရေသးဘဲ ရိွေနပါတယ္…ဆက္သြယ္မူဧရိယာျပင္ပသို႔ ေရာက္သြားလုိက္ မိတခ်က္ မမိတခ်က္ ျဖစ္ေနရပါတယ္…gelakgulingရွုစားေတာ္မူၾကပါခင္ဗ်ာအကို ကုလားေလးေနာ အဲေယာင္လို႔ ကုလားမေလးေနာ့ ေရွာက္သီးေဆးျပားေရာင္းစားတယ္ေနာ္ ဘယ့္သူ႔ကိုမွ မေႏွာင့္ယွက္ဘူးေနာ္ အကို ကုလားမေလးေနာ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္လုပ္စားတယ္ေနာ္ က်မကို အားေပးသြားၾကအံုးေနာ္ (မည္သူမဆို အားေပးႏုိင္သည္)

Bottom 2

ေဝဖန္အႀကံျပဳလိုပါက

Ĭ