About Me

ျဖိဳး အလ္ဝိုင္
View my complete profile

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ား


အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ား

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာ ေမးခြန္းမ်ား ဆိုၿပီး ေမးလ္ ပို႔လာသည့္ အေမးမ်ား အေပၚ ျပန္လည္ ေျဖဆိုသည္...

ေမးထားသည့္ေမးခြန္းမ်ား-
၁. ေကာင္းကင္ႏွင္႔ေျမၾကီးကုိ မဖန္ဆင္းခင္က အလႅာဟ္ရွင္ ဘယ္မွာ ေနပါသနည္း?

၂. အလႅာဟ္ရွင္ ကုိ မည္သူဖန္ဆင္း ခဲ႔သနည္း? အလႅာဟ္ရွင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္႔ အလႅာဟ္ရွင္၏ အတၳဳပၸတၱိ ကုိ ေဖာ္ျပပါ။

၃. ထာဝရဘုရားလို႔ ျမန္မာေတြသိေနတဲ့ God ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရား ျဗဟၼဏၾကီးတို႔ကလည္း ဒီကမၻာၾကီးကို သူတို႔ ဖန္ဆင္းထားတယ္ လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္ ။ သူတို႔ကို ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူအမ်ားစုကလည္း (အိုဘားမားၾကီးအပါအဝင္ေပါ့) ေထာက္ခံေနၾကပါတယ္ ။ ဒီကမၻာအျပားၾကီးကို အဲသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွစ္ပါးႏွင့္ အလႅာဟ္ရွင္ တို႔ အတူတူပူးေပါင္းျပီး ဖန္ဆင္းၾကတာလား ။ တစ္ပိုင္းစီခြဲျပီး ဖန္ဆင္းခဲ့တာလား ၊ကိုရန္က်မ္းစာအေထာက္အထားႏွင့္တကြ ရွင္းျပေပးပါ ။

၄. ေမြးဖြားလာစကပင္ တဦးႏွင္႔တဦး မတူမညီ ျဖစ္ရသည္႔ အေၾကာင္းမွန္ကုိ ရွင္းျပပါ။

၅. အလႅာဟ္ရွင္သည္ ကမၻာကုိ ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆုိရာတြင္ ဘယ္အက်ဳိးကုိ ေမ်ာ္ကုိးျပီး ဖန္ဆင္းပါသနည္း?

၆. ခ်မ္းသာေစလုိေသာေၾကာင္႔ဟု ဆုိပါက ယခု ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကဳံေတြ႔ေနရပါသည္ ။ အလႅာဟ္ရွင္ ျဖစ္ေစလုိသည္႔ ခ်မ္းသာမျဖစ္သည္မွာ အနႏၲတန္ခုိးေတာ္ မရွိလုိ႔ ဘာအစြမ္းအစမွ မရွိလုိ႔ျဖစ္ရသည္ဟု ဆုိပါက ဘယ္လုိျပန္လည္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသနည္း?

၇. လူသားတုိ႔ ၾကဳံေနရတဲ႔ ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး သည္ ေသခ်ာေလ႔လာၾကည္႔ပါက ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဒုကၡမကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာပါသည္ ။ ဒါေၾကာင္႔ လူသားတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေသာ အလႅာဟ္ရွင္သည္ ခ်မ္းသာကိုေပးသလား ။ ဆင္းရဲကိုေပးသလား ဆုိတာ ေျဖၾကားေပးပါ။

၈. လူသားတုိ႔ကုိ ေမတၱာ ဂရုဏာျဖင္႔ ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆုိပါကမည္သူကမွမလုိခ်င္မေတာင္႔တတဲ႔ အုိရျခင္း နာရျခင္း ေသရျခင္း ဒုကၡဆုိး ၾကီးကုိပါဘာေၾကာင္႔ဖန္ဆင္းခဲ႔ပါသနည္း? အလႅာဟ္ရွင္၏ ေမတၱာကုိ ရွင္းျပပါ။

၉. ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဒုကၡရွိသည္ဟုလူတုိင္းသိၾကပါသည္။သင္ကုိယ္တုိင္လဲဒုကၡရွိတာျငင္းခ်က္မရွိ ေသခ်ာပါ၏ ။ဒုကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည္႔ ဒီခႏၶာကုိအလႅာဟ္ရွင္ကဖန္ဆင္းေပးသည္ဟု ဆုိပါက ဒုကၡျဖစ္ရျခင္း ရင္းျမစ္ ဒုကၡျဖစ္ ေအာင္ျပဳလုပ္သူမွာ အလႅာဟ္ရွင္ပင္ ျဖစ္မေန ဘူးလား? ေက်းဇူးရွင္ဟုေခၚမလား? စဥ္းစားျပီးေျဖၾကည္႔ပါ။

၁ဝ. အလႅာဟ္ရွင္သာ မဖန္ဆင္းခဲ႔လွ်င္ သင္ဒီဒုကၡေတြကုိ ေတြ႔ၾကဳံႏုိင္ပါသလား? ဒီဖန္ဆင္းရွင္၏ လက္ခ်က္ေၾကာင္႔ ေမြးရျခင္း ဒုကၡ စီးပြါးေရး လူမူေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး အိမ္ေထာင္ေရး သားေရး သမီးေရး အုိေရး နာေရး ေသေရး ဒုကၡအစုတုိ႔ ျဖစ္ရသည္မွာ မည္သူျငင္းႏုိင္ပါသနည္း။ စဥ္းစားျပီး သဘာဝက်က် ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါ။

၁၁. အလႅာဟ္ရွင္သည္ အနႏၲေမတၱာ၊ ဂရုဏာရွင္ျဖစ္ပါလွ်ွက္ ဘာေၾကာင္႔လူ႔ဘဝကုိ ၾကမ္းတမ္းေစ သနည္း? မအုိမနာ မေသေသာ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသုိ႔ အစကတည္းက ဘာေၾကာင္႔မပုိ႔ဘဲ လူသားတုိ႔ကို ဒုကၡ ခံစားေစသနည္း? အနႏၲေမတၱာ ဂရုဏာရွင္ဆုိေသာ စကားႏွင္႔ ကုိက္ညီေအာင္ သုံးႏႈံးေျဖၾကားေပးပါ။

၁၃. ေမြးျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေၾကကြဲျခင္း စသည္႔ အရာရာတုိင္းသည္ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလုိေတာ္ အတုိင္းသာ ျဖစ္သည္ ဟုဆုိပါက၊ သူတပါး၏ ေစာ္ကားခံရေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးတဦး၏ အျဖစ္ဆုိးသည္ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလုိေတာ္ အတိုင္းဟု သေဘာသက္ေရာက္ဖြယ္ရွိေပသည္ ။ ဒီလုိဆုိပါက အလႅာဟ္ရွင္၏ ဂရုဏာေတာ္က မည္သုိ႔နည္း?

၁၅. ဆုိးမုိက္ျပီး မလိမၼာေသာ လူယုတ္မာမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဖန္ဆင္းထား ပါသနည္း? သူ႕ဟာသူ ဆုိးမုိက္လာရသည္ဟု ဆုိပါက အနႏၲတန္ခုိးေတာ္ ျဖင္႔ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိက္သင္႔ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ သူဖန္ဆင္းေသာ လူေတြကုိ သူမထိန္းသိမ္းႏုိင္သနည္း? အလႅာဟ္ရွင္၏ တန္ခုိးေတာ္က မည္သုိ႔နည္း?

၁၆. ကုိယ္႔ဟာကုိရွာစားျပီး အလႅာဟ္ရွင္ေကၽြးသည္ဟူေသာစကား မိမိဘာသာစီးပြါးရွာ၍ ျပည္႔စုံျခင္းကုိ အလႅာဟ္ရွင္ ေပးသည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းျပပါ။သင္ မရွာထားပါက အစားအစာရပါမည္ေလာ။ သင္စီးပြါးမရွာပါက ျပည္႔စုံပါမည္လား ။ ထုိသုိ႔ (စားရျခင္း၊ ျပည္႔စုံ ရျခင္း အက်ဳိးတရားတုိ႔တြင္ အလႅာဟ္ရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိပါသလား) ရွိပါက ေဖာ္ျပပါ။ ကုိယ္႔ဟာကိုရွာစားျပီး တလြဲေက်းဇူးတင္ ရာေရာက္ မေနဘူးလား၊ သဘာဝက်ေအာင္စဥ္းစားေျဖၾကားေပးပါ။

၁၈. အလႅာဟ္ရွင္သည္ ဤကမၻာကုိ ဖန္ဆင္းသည္ဟုဆုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ တျခားတျခားေသာ စၾကာဝဠာျဂိလ္အသီးသီးမွ ျဂိလ္သားမ်ား ဤကမၻာသုိ႔ေရာက္ ရွိေနျခင္း ေရာက္ရွိလာျခင္းေတြကုိ သိပၸံသုေတသနျပဳစာအုပ္မ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္ ။ ထုိျဂိလ္သားမ်ားကုိ အလႅာဟ္ရွင္ဖန္ဆင္း ခဲ႔သလား ။ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဆုိပါက က်မ္းအေထာက္အထား ခုိင္လုံစြာျဖင္႔ ေျဖၾကားေပးပါ။

၁၉.သိပၸံစမ္းသပ္မႈေတြ၏ တုိးတက္ေတြ႕ရွိမူေတြ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း အလႅာဟ္ရွင္၏ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒကုိ ျငင္းဆန္ေနသကဲသုိ႔ သက္ေရာက္ေန ပါသည္ ။ ထုိ႔ ေၾကာင္႔ သိပၸံပညာက မွားသည္ဟုေျပာမလား ။ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒ မွားသည္ဟု ေျပာမလား။ အဓိပၸါယ္ ရွိရွိ ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါ။
------------------------------------------------------
၁. ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကုိ မဖန္ဆင္းခင္က အလႅာဟ္ရွင္ ဘယ္မွာ ေနပါသနည္း?
ဒီေမးခြန္းမ်ိဳး ေမးသူဟာ အေျဖကို နားလည္ဘို႔ အတြက္ ပညတ္နဲ႔ ပရမတ္ကို အရင္ ခြဲျခားသိႏိုင္အား ရွိရပါမယ္။
အလႅာဟ္ ဆုိတာက ပရမတ္ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ၊ အာကသ၊ စၾကာ၀ဠာ၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ ဆိုတာေတြက ျဖစ္တည္လာၿပီးမွ သတ္မွတ္ နားလည္ယူတဲ့ ပညတ္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ပညတ္တိုင္းက ေတြ႔ရွိခ်က္ တစ္ခုစီေၾကာင့္ ေခၚတြင္လာတဲ့ အရာမ်ား သာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ- ေလထဲမွာ ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ္က ရွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္စီဂ်င္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ဆိုတဲ့ အရာမ်ားကို မေတြ႔ရွိမွီကာလက ေလထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္၊ ေအာက္စီဂ်င္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဆိုတဲ့ အရာမ်ား အတြက္ အမည္နာမ ပညတ္မရွိဘူး။ အမည္ပညတ္မရွိမွီကလည္း အဲ့ဒီ အရာမ်ားဟာ ရွိေနတာပဲ။ အမည္ ပညတ္ရွိၿပီးရင္လည္း အဲ့ဒီအရာမ်ားက ရွိေနတာပဲ။ ရွိတယ္လို႔ စကားလံုးနဲ႔ေျပာႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ရွိတယ္လို႔ စကားလံုးနဲ႔ မေျပာႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ- “ရွိကုိ ရွိေနတဲ့ သေဘာတရားက” ပရမတ္ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ေတြက “ပရမတ္ဘုရား၊ (ဉာဏ္ျမင့္မွ သိႏိုင္လို႔) ဉာဏ္ဘုရား၊ အလႅာဟ္”လို႔ အျခားသူမ်ား အတြက္ အမည္နာမ ပညတ္ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေအာက္စီဂ်င္ဟာ ေလထဲမွာ ရွိတယ္- လို႔ ေျပာလို႔၊ ေလရွိမွ ေအာက္စီဂ်င္ရွိရမယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ မရဘူး။ အလားတူ ပဲ ေကာင္းကင္နဲ႔ ကမၻာေျမ ဆိုတဲ့ ျဖစ္တည္မႈ ပညတ္ရွိမွ ပရမတ္ျဖစ္တဲ့ အလႅာဟ္က ရွိရမယ္လို႔ ေျပာဆိုလို႔ မရဘူး။- ဒါေၾကာင့္ အလႅာဟ္ကို တစ္ကယ္ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာနဲ႔သိလုိရင္ ပညတ္၊ ပရမတ္ကို အရင္အဦး ခြဲျမင္ေအာင္ ေလ့လာပါ။
ဒီေမးခြန္းကိုေမးသူဟာ ေကာင္းကင္နဲ႔ ေျမႀကီး မျဖစ္လာမွီ ဓမၼ ဘယ္မွာ ရွိခဲ့သလဲ၊ နိဗၺာန္ ဘယ္မွာ ရွိခဲ့သလဲ ေျဖေပးဘို႔ ေတာင္းဆိုပါ တယ္။

၂. အလႅာဟ္ရွင္ကုိ မည္သူဖန္ဆင္း ခဲ႔သနည္း? အလႅာဟ္ရွင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္႔ အလႅာဟ္ရွင္၏ အတၳဳပၸတၱိကုိ ေဖာ္ျပပါ။
အတၱဳပၸတၱိ ဆိုတာ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ သမိုင္းကို ေခၚဆိုတယ္။ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ သမိုင္းဆိုတာ ပညတ္ကိုယ္ထည္ ရွိမွ ျဖစ္တည္လာခဲ့တာ ပါ။ ဥပမာ- ဒီ ဘီလူးရုပ္က ဘယ္လို ျဖစ္လာသလဲ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ဒီလို ေမးရင္ ဘယ္ကာလက၊ ဘယ္လို ပန္းပုဆရာက၊ ဘယ္သစ္သား အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ဘာေၾကာင့္၊ ဘာ့အတြက္ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထုဆစ္တာလို႔ ေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္။ အလားတူပဲ လူခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ လူတစ္ဦး ဥပမာ၊ ရွင္ေဂါတမ၊ ေယရႈခရစ္နဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္တို႔ လူသားမ်ား ဆိုရင္ ဘယ္မ်ိဳးရိုး၊ ဘယ္မိဘ၊ ဘယ္ကာလက၊ ဘယ္လို ေမြးခဲ့တယ္၊ ဘယ္လိုက်င့္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လို အနစ္နာခံခဲ့တယ္၊ ဘယ္လို ပရိနိဗၺာန္ျပဳခဲ့တယ္-လို႔ ေဖၚျပႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒီလို ေဖၚျပႏိုင္ျခင္းက ပညတ္ကိုယ္ ထည္ရွိေနလို႔သာ ျဖစ္တယ္။
ပရမတ္ ဆိုတာ ကိုယ္ထည္မရွိပါ။ ကိုယ္ထည္ပညတ္ကိုလည္း ကိုယ္စားမျပဳပါ။ ပရမတ္စစ္စစ္မွာ မိဘ၊ စတင္ျဖစ္တည္ ေစတဲ့အရာ ဓါတ္ခံ၊ အိုနာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ား မရွိပါ။ ေသခ်ာေပါက္ နားလည္လိုရင္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္မွာ ေဖၚျပတဲ့ “ေသာ ဘဂ၀ါ သယမၻဴတိ- အၾကင္ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အလိုလို ျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ပညတ္တတ္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးပါး ဆီမွာ ေမးၾကည့္ ပါ။
ဒီေမးခြန္းကို ေမးသူ အေနနဲ႔ ဓမၼရဲ႔ အတၳဳပၸတၱိ၊ နိဗၺာန္ရဲ႔ အတၱဳပတၱိကို ေဖၚျပေပးဘို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ သူမ်ားကို ေမးရင္ ကိုယ့္ဘက္ကို လည္း ေျဖေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ ၀တၱရားကို မေမ့ေစလိုပါ။

၃. ထာဝရဘုရားလို႔ ျမန္မာေတြသိေနတဲ့ God ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရား ျဗဟၼဏႀကီးတို႔ကလည္း ဒီကမၻာႀကီးကို သူတို႔ ဖန္ဆင္း ထားတယ္ လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူအမ်ားစုကလည္း (အိုဘားမားႀကီး အပါအဝင္ေပါ့)  ေထာက္ခံေနၾကပါတယ္ ။ ဒီကမၻာအျပားႀကီးကို အဲသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ႏွစ္ပါးႏွင့္ အလႅာဟ္ရွင္ တို႔ အတူတူပူးေပါင္းျပီး ဖန္ဆင္းၾကတာလား ။ တစ္ပိုင္းစီခြဲျပီး ဖန္ဆင္းခဲ့တာလား၊ ကိုရန္ က်မ္းစာ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ရွင္းျပေပးပါ။
အလႅာဟ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရက အေရွ႔အလည္ပိုင္းေဒသသားမ်ား နားလည္မႈ လြယ္ကူေအာင္ ေျပာဆုိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ တို႔က ပညတ္ေပးတဲ့ ဂုဏ္နာမ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရမတ္ဘုရားလို႔ အနက္ကို ေပးတယ္။ အေရွ႔အလယ္ ပိုင္းမွာ ပြင့္ေပၚတဲ့ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ တုိင္းက အဲ့ဒီ ဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ ေခၚဆိုရင့္က်ဴးၾကတယ္။ (ဂ်ဴးမ်ားက အီလိုဟင္မ္ လို႔ေခၚတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဧလိ လို႔ေခၚတယ္။

အာရ္ရဗ္မ်ားက အလႅာဟ္လို႔ေခၚတယ္။ ထား၀ယ္၊ ရခိုင္၊ ျမန္မာတို႔လို ေဒသလိုက္ အသံကြဲမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။) ဘာသာတရားမ်ားက နယ္ေျမေဒသတစ္ေလွ်ာက္ က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့ လူေတြက သက္ ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆိုၾကတယ္။ အေရွ႔အလယ္ ပိုင္းရဲ႔ အေနာက္ဘက္မွ (ဥေရာပသားမ်ားက) God လို႔ ျပန္ဆုိတယ္။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းရဲ႔ အေရွ႔ပိုင္း အႏိၵယဘက္ကလူသားမ်ားက ျဗဟၼာ လို႔ ျပန္ဆိုတယ္။သူ႔စကားနဲ႔ သူ နီးစပ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေစျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီလို ျပန္ဆိုမႈအတြက္ ကုရ္အံက်မ္းေတာ္က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ၁၇း ၁၁၀ မွာ ၾကည့္ပါ။ သပၸါယ္ေသာ မည္သည့္ဂုဏ္နာမျဖင့္ မဆို ေခၚဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။

ဒီေနရာမွာ ျဗဟၼာ ဆိုတဲ့ စကားလံုးက အစၥလာမ္ သာသနာမေပၚမွီကတည္းက ရွိေနခဲ့တယ္လို႔ ေစာဒက တက္ႏိုင္တယ္။ အေပၚ ရွင္းျပ ခ်က္ကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘာသာမ်ားအားလံုးလို႔ သံုးထားပါတယ္။ သမိုင္းကို ေသခ်ာျပန္ လိုက္ရင္ အိႏၵိယမွာ ရွိတဲ့ ဘာသာတရားမ်ားက ေရွးအီဂ်စ္အယူမ်ားက ဆင္းသက္လာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဘာသာျပန္ စကားလံုးေတြက ကာလၾကာလာတဲ့အခါ သီးျခားနားလည္မႈ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္လာပါတယ္။ ဥပမာ အိႏၵိယ ဘာသာေရးတစ္ေလွ်ာက္မွာ “ဘဂ၀” ဆိုတာ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ရင့္က်ဴးတဲ့ နာမျဖစ္တယ္။ လူထဲက ဘုရား အဆင့္ေရာက္တယ္လို႔ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ လူမ်ားကိုလည္း ဘဂ၀ နဲ႔ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျဖစ္သြားလို႔ “ဘဂ၀” လို႔ပဲ ေခၚၾကတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ဘဂ၀ လို႔ ေခၚဆိုတိုင္း ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို အိႏၵိယသားတိုင္း နားလည္ ေနတယ္။ နားလည္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိလည္း သံုးႏႈံးေျပာဆုိိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာေတြက ဘဂ၀ ကို “ျမတ္စြာ ဘုရား”လို႔ ဘာသာျပန္လိုက္တယ္။ ရွင္ေဂါတမ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူဟာ တစ္ျခားေသာ သူ႔ေရွ႔မွ ေျပာခဲ့တဲ့ ဘဂ၀ အဆင့္ရွိ လူသားမ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင့္က်ဴးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘဂ၀ လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူဟာ ပရမတ္နဲ႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီစကားလံုးကိုယ္တုိင္ က သူဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘဂ၀ ကို လက္ခံေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူသာ ဘဂ၀ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို လက္မခံခဲ့ရင္ သူ႔ကိုယ္သူလည္း ဘဂ၀ လို႔ ေျပာခဲ့မွာ မဟုတ္ပါ။ သူ႔ပါးစပ္ကလည္း ဘဂ၀ ဆိုတာကို အတည္ျပဳ ေျပာခဲ့မွာ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ “ဘုရင္” စနစ္ကို လက္မခံေတာ့တဲ့ တုိင္းျပည္ေခါင္းအခ်ဳပ္အေခါင္ တစ္ဦးက သူ႔ကိုယ္သူ “ဘုရင္” လို႔ ေျပာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။ သူ႔ကိုယ္သူ “သမၼတ” “အဓိပတိ” “၀န္ႀကီးခ်ဳပ္” စသည္ျဖင့္ ေျပာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ သဗၺညဳဉာဏ္ရတဲ့ ၀န္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးက ဒီေလာက္ စကားလံုး ေရြးခ်ယ္မႈ ညံ့မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။

ဒါေပမယ့္ ဘဂ၀ ကို ျမန္မာေတြက “ျမတ္စြာဘုရား” ဆိုၿပီး ဘာသာျပန္လိုက္တယ္။ ကာလၾကာလာေတာ့ “ဘဂ၀” ရဲ႔ ပကတိ အနက္သေဘာ ပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီး- ရွင္ေဂါတမသည္သာ “ဘဂ၀” ျဖစ္တယ္။ တစ္ကယ့္ ဖန္ဆင္းရွင္ “ဘဂ၀” မရွိဘူးလို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံျငင္းတဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္လာတယ္။ ပိဋကတ္ကို ေက်ညက္ေအာင္ မဖတ္ဘူးဘဲ- ဖန္ဆင္းရွင္မုန္း ကြန္ျမဴနစ္ ဓမၼစရိယမ်ားရဲ႔ အာေဘာ္ကိုသာ လိုက္မိေနတဲ့ လူမ်ားက ပိုဆိုးေတာ့တာေပါ့။
အလားတူပဲ အီလိုဟင္မ္၊ ဧလိ၊ အလႅာဟ္ဆိုတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုယ္စားျပဳ စကားလံုးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား ေတြနဲ႔ ဘာသာျပန္ လိုက္ရာက ေနာက္ပိုင္းမွာ “ဖန္ဆင္းရွင္” ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတာ့ တူတယ္-၊ ဒါေပမယ့္ ခံစားခ်က္မတူညီ တဲ့ သေဘာတရားေတြ ျဖစ္လာပါ တယ္။

ဘယ္လို ဘာသာျပန္ျပန္ “ဖန္ဆင္းရွင္” ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ကိုယ္စားျပဳရင္- အားလံုးက တစ္ဆူတည္းကို ဘာသာျပန္ယူတဲ့ စကား လံုးသာ ျဖစ္တယ္။ book ကို ျမန္မာက စာအုပ္ေျပာတယ္၊ အရ္ဗီက ကီတာ့ဗ္ လို႔ေျပာတယ္။ စကားလံုးကြဲလို႔ အဓိပၸါယ္ကြဲသြာျခင္း မဟုတ္ ပါ။ တစ္ဆူတည္း ျဖစ္လို႔ ဖန္ဆင္းခံအားလံုးရဲ႔ ဇစ္ျမစ္ဖန္ဆင္းရွင္ဟာ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းကို ေမးသူ အေနနဲ႔ “ေသာ ဘဂ၀ါ သယမၻဴတိ” အၾကင္ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အလိုလို ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဆိုတဲ့ ၀ါက် ထဲက “ဘဂ၀” ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ရင္းျမစ္၊ ဘယ္လိုခံစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ မူရင္း ဟင္ဒီက်မ္း စာမ်ားကို ကိုးကား ၿပီး ေျဖေပးဘို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

၄. ေမြးဖြားလာစကပင္ တဦးႏွင္႔တဦး မတူမညီ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွန္ကုိ ရွင္းျပပါ။
ပညတ္မွာ ကြဲျပားေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ပညတ္ရလြယ္ကူေအာင္ နိယာမျပဌာန္းေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ပရမတ္မွာ အတူတူပါပဲ။ (ဘာသာတရားကို အနက္ထိ ေလ့လာလိုက္ပါ။)
ဒီေမးခြန္းကို ေမးသူအေနနဲ႔ လူေတြ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မတူညီရတာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာ (ပိဋကတ္) အရ ေျဖေပးဘို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေျဖဆိုရာမွာ “အရာရာသည္ ေရွးဘ၀ကံေၾကာင့္ခ်ည္း မဟုတ္၊” ဆိုတဲ့ အဂၤုတၳိဳရ္လာ ရွင္ေဂါတမရဲ႔ စကားကို မေမ့ဘို႔လည္း သတိေပးလိုပါတယ္။

၅. အလႅာဟ္ရွင္သည္ ကမၻာကုိ ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆုိရာတြင္ ဘယ္အက်ဳိးကုိ ေမ်ာ္ကုိးၿပီး ဖန္ဆင္းပါသနည္း?
ကမၻာမွာ လူေတြကို ကိုယ္စားဘုရားျဖစ္ေစဘို႔ ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူေတြကို လူ ပီသလာေစဘို႔ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္က လာခဲ့ရာ ဇစ္ျမစ္ဆီသို႔ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျပန္လည္ျဖစ္ေစဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္မ်ားရဲ႔ ေနာက္လိုက္မ်ားကို အဲ့ဒီ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ရဲ႔ အြမၼတ္ (ေနာက္လိုက္မ်ား) လို႔ ေခၚပါတယ္။ အစၥလာမ္ေရာ အစၥလာမ္ မဟုတ္သူေရာ- လူသားအားလံုးကို ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္မွာ အို- လူသားမ်ားလို႔ ေခၚဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္-။ မူဆလင္မ်ားကို ေျပာရင္- အို ယံုၾကည္သူမ်ားလို႔ ေျပာပါတယ္။ အိုယံုၾကည္သူမ်ားလို႔ ေျပာတိုင္းမွာ သီလပညတ္ေတြကို ခ်မွတ္ေပးပါတယ္။ အိုလူသားမ်ားလို႔ ေျပာ တိုင္းမွာ လူသားက်င့္၀တ္ေတြကို ေျပာဆိုပါတယ္။ ဘယ္ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ကိုမွ မွားတယ္လို႔ ကုရ္အာန္က မေျပာဘူး။ တပည့္ေနာက္လိုက္ မ်ားရဲ႔ အခ်င္းခ်င္း မနာလုိ၀န္တိုမႈေၾကာင့္ ဂုိဏ္းေတြကြဲခဲ့ရတယ္။ မင္းတို႔ အဲ့လို မျဖစ္ေစနဲ႔လို႔ ဆံုးမတာေတာ့ရွိတယ္။ တပည့္ေနာက္ လိုက္မ်ားရဲ႔ တရားေတာ္အေပၚမွာ ေဖါက္ျပားမႈေၾကာင့္ ဉာဏ္စဥ္ ေဆာင္ေဟာေျပာခဲ့ရာ မူလဓမၼမွ လဲြေခ်ာ္သြားခဲ့ရတာ ရွိတယ္။ မင္းတို႔ေတြ အဲ့လို မျဖစ္ေစနဲ႔လို႔ ဆံုးမတာ ရွိတယ္။ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္တိုင္းဟာ သူ႔ေခတ္ သူ႔ကာလမွာ မိရိုးဖလာ အေမွာင္ထုႀကီးကို အခက္အခဲမ်ိဳးစံု- ဒုကၡမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၿပီး အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ရတယ္။ မင္းတို႔လည္း အဲ့သလို ရပ္တည္ၾကလို႔ ဆံုးမတယ္။ အဲ့ဒီ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္တိုင္းမွာ အသက္ေပးရပ္တည္တဲ့ လက္ရင္းသာ၀က တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ သာ၀ကႀကီးမ်ား ဟာ လူသားေတြအတြက္ သက္ေသခံ- စံနမူနာျပဳထိုက္သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုရ္အာန္က သြန္သင္တယ္။

လူသားေတြၾကားမွာ ဘုရားတစ္ဆူ၀ါဒကို ထူေထာင္ဘို႔- လူလူခ်င္း ညီရင္းအစ္ကိုလုိေနဘို႔၊ အယူမတူတိုင္း ရန္သူလို႔ မသတ္မွတ္ဘို႔၊ လူတစ္ခ်ိဳ႔က လူသားေတြရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေစာ္ကားလာရင္ေတာ္လွန္ဘို႔- ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၊ ဗလီ စတဲ့ ဘုရား တရား သတိရရာ ေနရာမ်ားကို ေစာ္ကားရန္ရွာလာသူတိုင္းကို ေတာ္လွန္ဘို႔- ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္က သြန္သင္ပါတယ္။

က်န္တဲ့- လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ဥပေဒ ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ဗ်ာ။ ဒီမွာလည္း မူဆလင္ဟုတ္သူနဲ႔ မဟုတ္သူ ဆိုၿပီး ဥပေဒက တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း မရွိဘူး။ ေလ့လာၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။

အခုေနာက္ပိုင္း အစၥလာမ္မဟုတ္သူေတြက ကုရ္အာန္ကို ျဖတ္ညွပ္ကပ္လုပ္ျပီး အစၥလာမ္ မုန္းတီးေရး မွိဳင္းသြင္းလာတာေတြ   ေတြ႕ရပါတယ္... အဲ့လိုမ်ိဳးေတြဖတ္မိသိမိရင္လည္း အျမဲတမ္း ျပန္လည္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္...

အခုလို ေမးျမန္းလာသူ မိတ္ေဆြကို က်ေနာ္ေျဖရင္းနဲ႕ တင္ျပခဲ့တဲ့ ကဳရ္အာန္ အပိုဒ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ လူေတြေျပာသလို မတရားမႈ ေတြ မပါဘူးဆိုတာ အနည္းငယ္ေတာ့ သတိထားမိမွာပါ...
ဒီေမးခြန္းကို ေမးသူအေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာအရ လူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသလဲ ဆိုတာကို ေျဖေပးေစလိုတယ္။ ေျဖဆိုတဲ့အခါမွာ အဂၤုတၳိဳရ္နီကယ္လာ ရွင္ေဂါတမ ေျပာတဲ့ “အရာရာသည္ အေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ မရွိဘဲ ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို လည္း မေမ့ေစလိုပါ။”  

၆. ခ်မ္းသာေစလုိေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိပါက ယခု ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။
ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ဘာနဲ႔ ခြဲျခားပါသလဲ။ လူပီသ သြားရင္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ ဆိုတဲ့ မာယာေတြက ကင္းလြတ္သြားပါတယ္။ ခႏၶာရွိတုိင္း ဆင္းရဲ ရွိတယ္ ဆိုရင္ ေက်ာက္ခဲမွာေကာ ဆင္းရဲ ရွိပါသလား။ (ေျမႀကီးတို႔ ေက်ာက္ခဲတို႔မွာ အသက္မရွိဘူး မေျပာနဲ႔ေနာ္- ပါရာဇိကံကို ေသခ်ာေအာင္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ဦး၊) 
ဒီေမးခြန္းကို ေမးသူ အေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာအရ လူမွန္ရင္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၀ိမုတၱိ ရွိ- မရွိ ေျဖေပးေစလိုတယ္။

အလႅာဟ္ရွင္ ျဖစ္ေစလုိသည့္ ခ်မ္းသာ မျဖစ္သည္မွာ အနႏၲတန္ခုိးေတာ္ မရွိလုိ႔ ဘာ အစြမ္းအစမွ မရွိလုိ႔ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆုိပါက ဘယ္လုိျပန္လည္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသနည္း?
လူတိုင္းကို ဘုရားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ နိယာမျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္တယ္။ လူတိုင္းက ဘုရား မျဖစ္တာဟာ လူေတြရဲ႔ ေရသာခိုမႈ၊ မသိမႈ အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ သာ ျဖစ္တယ္။ လူသားကို တိရိစၦာတစ္ေကာင္လို ဘာအေတြးအေခၚမွ မရွိေစဘဲ- ျဖစ္တည္မေပးထားျခင္း ကိုယ္တိုင္က အလႅာဟ္ဟာ ကရုဏာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္ ဘ၀ ဆိုရင္- ေလွေပၚမွာ တင္သြားတဲ့ ႏြားတစ္ေကာင္လိုပဲ။ ေရ လည္း ကူးစရာမလို၊ လမ္းလည္း ေလွ်ာက္စရာ မလိုဘဲ ဟိုဘက္ကမ္းကို အလိုလို ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ လူကိုေတြကိုလည္း ေမြးလာေစ၊ ႀကီးလာေစ၊ ေမထံုမွီ၀ဲေစ၊ စားေစ၊ အိပ္ေစ၊ အသက္ရင့္ လာေစ၊ ေသသြားေစ ဆိုတဲ့ ဘာမွ မေတြးတဲ့ အလိုက္သင့္ ေလာကႀကီးထဲ မွာ ျဖစ္တည္ထားေပးမွ-၊ အဲ့ဒါကို ကရဏာမဲ့ တယ္၊ ျပဌာန္းရွင္က တန္ခိုးမဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မွာပါ။
ဒီေမးခြန္းကို ေမးသူအေနနဲ႔ “ႀကိဳးစားရင္ ဘုရားေတာင္ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာမွာ ရွင္ေဂါတမ ေနာက္ပိုင္း ဒီကမၻာ မွာ ေနာက္ထပ္ လူဘုရား ပြင့္ေပၚတယ္ ဆိုတာ လက္မခံျပန္ဘူး၊ (ပြင့္ေပၚသမွ် ဘုရားေတြကို မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ယုတၱိမဲ့ တဲ့ ခုႏွစ္ေတြ၊ သက္တမ္းေတြ၊ ဒ႑ာရီထဲကို ပို႔ပို႔ပစ္လိုက္တာက) ဘာေၾကာင့္လဲ ေျဖေပးပါ။

၇. လူသားတုိ႔ ၾကဳံေနရတဲ႔ ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ေသခ်ာေလ႔လာၾကည္႔ပါက ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဒုကၡ မကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာပါသည္။ ဒါေၾကာင္႔ လူသားတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေသာ အလႅာဟ္ရွင္သည္ ခ်မ္းသာကို ေပးသလား ။ ဆင္းရဲကို ေပးသလား ဆုိတာ ေျဖၾကားေပးပါ။
ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲကို ဘယ္လို ခြဲျခားသလဲ၊ ေက်ာက္ခဲမွာေကာ ဒုကၡ ရွိသလား အေပၚမွာ ေမး၊ ေျဖ ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၈. လူသားတုိ႔ကုိ ေမတၱာ ဂရုဏာျဖင္႔ ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆုိပါကမည္သူကမွ မလုိခ်င္မေတာင္႔တတဲ႔ အုိရျခင္း နာရျခင္း ေသရျခင္းဒုကၡ ဆုိးၾကီးကုိပါ ဘာေၾကာင္႔ဖန္ဆင္းခဲ႔ပါသနည္း? အလႅာဟ္ရွင္၏ ေမတၱာကုိ ရွင္းျပပါ။
အုိျခင္း နာျခင္း ေသျခင္း ဆိုတာ ေရႊ႔ေလွ်ာ္ျဖစ္စဥ္ ပညတ္မွ်သာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဘာသာမွာမွ ေသျခင္းဆိုတာ မရွိဘူး ဆိုတာေလာက္ကို မသိေသးဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ ဘာသာေရးကို ေဆြးေႏြးလိုတာလဲ။ ဘယ္ဘာသာမွာမွ ေသတယ္ ဆိုတာကို မေျပာပါ။ ေနာင္ဘ၀ ဆိုတာကို ပဲ ေျပာပါတယ္။ ေနာင္ဘ၀ ဆိုတာလည္း ေရႊ႔ေလွ်ာျဖစ္စဥ္ထဲက ပညတ္မွ်သာ ျဖစ္ေသး တယ္။
ေမးခြန္းေမးသူကို ျပန္ေမးပါမယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ အို နာ ေသ- ဆိုၿပီး ေသျခင္း ရွိတယ္ ဆိုတာ ေျပာေနၿပီး ေနာက္ တစ္ဘက္မွာ နတ္ျပည္၊ နိဗၺာန္၊ ငရဲတို႔ကို ဘာလို႔ ေျပာေနတာလဲ။ တစ္ကယ္ေသသြားခဲ့ရင္ နတ္ျပည္မွာ စံ စရာ၊ ငရဲမွာ ခံစရာ၊ နိဗၺာန္ (၀ိမုတၱိ ျဖစ္စရာ) ဘာလို႔ လိုေနေသးတာလဲ။ ေျဖေပးပါ။

၉. ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဒုကၡရွိသည္ဟု လူတုိင္း သိၾကပါသည္။ သင္ကုိယ္တုိင္လဲဒုကၡရွိတာျငင္းခ်က္မရွိ ေသခ်ာပါ၏။ ဒုကၡျဖစ္ ေစႏုိင္သည္႔ ဒီခႏၶာကုိ အလႅာဟ္ရွင္ကဖန္ဆင္းေပးသည္ဟု ဆုိပါက ဒုကၡျဖစ္ရျခင္း ရင္းျမစ္ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္သူမွာ  အလႅာဟ္ရွင္ပင္ျဖစ္မေန ဘူးလား? ေက်းဇူးရွင္ဟုေခၚမလား? စဥ္းစားၿပီး ေျဖၾကည္႔ပါ။
ေမးခြန္းေတြ ထပ္ေနပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစားၿပီး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးေစလိုတယ္။ စကားစပ္လို႔ “ခႏၶာရွိသူတိုင္း ဒုကၡရွိသည္ဟု လူတိုင္း သိၾကပါသည္။” လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ လူတိုင္း ဆိုတာက ကမၻာရွိ လူအားလံုးကို ေျပာေနပါသလား။ ဒီလုိေျပာရင္ မွားပါလိမ့္ မယ္။ ျမန္မာျပည္က လူသားေတြရဲ႔ ခံစားခ်က္နဲ႔ ကမၻာ့လူသားေတြရဲ႔ ခံစားခ်က္ မတူညီပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္း ေမးတိုင္းမွာ ခ်င့္ခ်ိန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။
ေမးခြန္းေမးသူ အေနနဲ႔ ေက်းဇူးရွင္ ဆိုတာ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ ဘယ္လို အဆင့္၊ ဘယ္လို ေမတၱာ၊ ဘယ္လို ဒီဂရီနဲ႔ ခံစားၿပီး သတ္မွတ္ပါ သလဲ အရင္ ေျဖေပးပါ။ 

၁ဝ. အလႅာဟ္ရွင္သာ မဖန္ဆင္းခဲ့လွ်င္ သင္ဒီဒုကၡေတြကုိ ေတြ႔ၾကဳံႏုိင္ပါသလား? ဒီဖန္ဆင္းရွင္၏ လက္ခ်က္ေၾကာင္႔ ေမြးရျခင္းဒုကၡ စီးပြါးေရး လူမူေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး အိမ္ေထာင္ေရး သားေရး သမီးေရး အုိေရး နာေရး ေသေရး ဒုကၡအစုတုိ႔ ျဖစ္ရသည္မွာ မည္သူျငင္းႏုိင္ပါသနည္း။ စဥ္းစားၿပီး သဘာဝက်က် ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါ။
ဒုကၡ ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္က ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာသလဲ။ ဘယ္လို အရာကို ဒုကၡရယ္လို႔သတ္မွတ္တာလဲ။ အရင္ေျဖေပး ေစလို တယ္။ ေတာ တိရိစၦာန္ေတြမွာ စီးပြားေရး၊ တိရိစၦာန္မႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်မၼာေရး အိမ္ေထာင္ေရး၊ သားေရး သမီးေရး အုိေရး၊ နာေရး၊ ေသေရး- ဆိုတဲ့ ဒုကၡအစုေတြကို ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚပါသလား။ သဘာ၀က်က် အရင္ေျဖေပးေစလိုတယ္။ ေမးခြန္းေတြ ထပ္ေနလြန္းလို႔ပါ။

၁၁. အလႅာဟ္ရွင္သည္ အနႏၲေမတၱာ၊ ဂရုဏာရွင္ျဖစ္ပါလွ်ွက္ ဘာေၾကာင္႔လူ႔ဘဝကုိ ၾကမ္းတမ္းေစ သနည္း? မအုိမနာ မေသေသာ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသုိ႔ အစကတည္းက ဘာေၾကာင္႔မပုိ႔ဘဲ လူသားတုိ႔ကို ဒုကၡ ခံစားေစ သနည္း?  အနႏၲေမတၱာ ဂရုဏာရွင္ဆုိေသာ စကားႏွင္႔ ကုိက္ညီေအာင္ သုံးႏႈံးေျဖၾကားေပးပါ။
၁၃. ေမြးျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေၾကကြဲျခင္း စသည္႔ အရာရာတုိင္းသည္ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလုိေတာ္ အတုိင္းသာ ျဖစ္သည္ ဟုဆုိပါက၊ သူတပါး၏ ေစာ္ကားခံရေသာအမ်ဳိးေကာင္းသမီးတဦး၏ အျဖစ္ဆုိးသည္ အလႅာဟ္ရွင္၏ အလုိေတာ္ အတိုင္းဟု သေဘာသက္ေရာက္ဖြယ္ရွိေပသည္ ။ ဒီလုိဆုိပါက အလႅာဟ္ရွင္၏ ဂရုဏာေတာ္က မည္သုိ႔နည္း?
ဒီေမးခြန္းေတြက အေၾကာင္းအရာထပ္ျပန္တစ္လဲလဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေပၚက ေမး၊ ေျဖမ်ားကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ထပ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

၁၅. ဆုိးမုိက္ၿပီး မလိမၼာေသာ လူယုတ္မာမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဖန္ဆင္းထား ပါသနည္း? သူ႕ဟာသူဆုိးမုိက္လာ ရသည္ဟု ဆုိပါက အနႏၲတန္ခုိးေတာ္ ျဖင္႔ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိက္သင္႔ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔သူဖန္ဆင္းေသာ လူေတြကုိ သူမထိန္းသိမ္းႏုိင္သနည္း? အလႅာဟ္ရွင္၏ တန္ခုိးေတာ္က မည္သုိ႔နည္း?
ဒီေမးခြန္းက အေတာ္ေလး အဆင့္ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေမးခြန္းမ်ိဳးကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ မိတ္ေဆြ အေနနဲ႔ ဒီလုိ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို အစာေက်ညက္ေအာင္ နားလည္လိုရင္၊ “လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုတာ ဘာလဲ၊” ”အာဏာရွင္ ဆိုတာ ဘာလဲ” ဆိုတာေလးကို နားလည္ သေလာက္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေစလိုတယ္။  

၁၆. ကုိယ္႔ဟာကုိ ရွာစားၿပီး အလႅာဟ္ရွင္ေကၽြးသည္ဟူေသာစကား မိမိဘာသာစီးပြါးရွာ၍ ျပည္႔စုံျခင္းကုိ အလႅာဟ္ရွင္ ေပးသည္ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းျပပါ။ သင္ မရွာထားပါက အစားအစာရပါမည္ေလာ။ သင္စီးပြါးမရွာပါက ျပည္႔စုံပါမည္လား။ ထုိသုိ႔ (စားရျခင္း၊ ျပည္႔စုံ ရျခင္း အက်ဳိးတရားတုိ႔တြင္ အလႅာဟ္ရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရွိပါသလား) ရွိပါက ေဖာ္ျပပါ။ ကုိယ္႔ဟာကိုရွာစားၿပီး တလြဲေက်းဇူး တင္ ရာ ေရာက္မေနဘူးလား၊ သဘာဝက်ေအာင္စဥ္းစားေျဖၾကားေပးပါ။
ဒါလည္း ေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ဉာဏ္၊ ဉာဏ္ျဖစ္တည္မႈ၊ ဉာဏ္စဥ္ထိုးေဖါက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ဘယ္ထိ နားလည္ထားပါ သလဲ။ လံုး၀ ထပ္ဆင့္ပ့ံပိုးဉာဏ္မရွိတဲ့ သန္း-ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တိရိစၦာန္မ်ား အေနနဲ႔- စီးပြားေရး မရွိသလို ရိကၡာအတြက္ ႀကိဳ တင္ ျပင္ဆင္ထားစရာလည္း မလိုေအာင္ သူတို႔ဘ၀အတြက္ ရိကၡာရွိေနပါတယ္။ သူတို႔မွာ စီးပြားရွာစားဘို႔ ပညာသင္စရာလည္း မလုိပါ။ ဘယ္ေနရာမွာ စားက်က္ရွိသလဲ သူတို႔အေနနဲ႔ အလိုလို သိေနပါတယ္။ လူေတြမွာမွ လုိအပ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ- ဆိုတာကို အရင္ စဥ္းစားပါ။ (စဥ္းစားမိသေလာက္နဲ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးေပးပါ။) ႏို႔မဟုတ္ရင္ ေရွးဘ၀ကံေၾကာင့္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လူျဖစ္လာတာပဲ၊ မိဘဆိုတာလည္း မလိုအပ္ဘူး- ေက်းဇူးတင္စရာ မလိုဘူး ဆိုၿပီး တလြဲေက်းဇူး ကန္းေနပါဦးမယ္။

၁၈. အလႅာဟ္ရွင္သည္ ဤကမၻာကုိ ဖန္ဆင္းသည္ဟုဆုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ တျခားတျခားေသာ စၾကာဝဠာ ၿဂိဳလ္အသီးသီးမွ ၿဂိဳလ္သားမ်ား ဤကမၻာသုိ႔ေရာက္ ရွိေနျခင္း ေရာက္ရွိလာျခင္းေတြကုိ သိပၸံသုေတသနျပဳစာအုပ္မ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ေန ရပါသည္ ။ ထုိၿဂိလ္သားမ်ားကုိ အလႅာဟ္ရွင္ဖန္ဆင္းခဲ႔သလား ။ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဆုိပါက က်မ္းအေထာက္အထား ခုိင္လုံစြာျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါ။
တစ္ခု ဆိုရင္ လံုေလာက္သလား။ “ကၽြႏ္ုပ္၏ ကံၾကမၼာရွင္သည္ မိုးမ်ားႏွင့္ ေျမအတြင္း ေျပာဆိုသမွ်ကို သိေနေတာ္မူ၏” (ကုရ္အံ ၂၁း၄)။ လို႔ ဆိုထားတယ္။ “ေျပာဆိုသမွ်” ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကို “အလ္ေကာင္း၀္လုိ႔- စကားေျပာျခင္း”လို႔ သံုးထား တယ္။ ဒီ၀ါက်မွာ မိုးမ်ားလို႔ ဘာသာျပန္တဲ့ ဆမာ- အာကာသမ်ား ဆိုတာကို အမ်ားကိန္းနဲ႔ သံုးတယ္။ ဒီလိုက်မ္းခ်က္ေတြ ကုရ္အံမွာ ေျမာက္မ်ားစြာ ေဖၚျပထားတယ္။ အာကာသမ်ား ဆိုတာက- ကုရ္အံအရ အာကာသ တစ္ခု (မုိးေကာင္းကင္လို႔ သတ္မွတ္ဘြယ္ တစ္ခုတိုင္းဟာ ကမၻာေျမ တစ္ခုနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳတယ္။ ဆိုလုိတာက မိုးေကာင္းကင္ တစ္ခုတိုင္းမွာ ကမၻာေျမကဲ့သို႔ တစ္ခုစီရွိတယ္။ အဲ့ဒီမွာ “စကားေျပာတဲ့ သတၱ၀ါေတြ” ရွိတယ္-လို႔ ဆိုထားတယ္။ လူသားမ်ိဳးဆက္ဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အျခားၿဂိဳလ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႔သြားမယ္။ ဒီအခါ ဒီကမၻာကိုသာ လူေတြေနတဲ့ အရာလို႔ အယူသည္းေန သူမ်ားက ကမၻာမွာပဲ က်န္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႔သူမ်ားကို အရူးေတြ လို႔ ေျပာဆိုလိမ့္မယ္။ တားျမစ္လိမ့္မယ္၊ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလိမ့္မယ္။- ဆိုတာကို ကုရ္အံရဲ႔ ၁၄း ၄၈။ ၁၅း၁၄-၁၅ မွာေျပာထားတယ္။
မြတ္စလင္တိုင္း (စာတတ္တတ္၊ မတတ္တတ္ လက္ခံထားတာက- ဒီကမၻာမွာ လူမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာတာလည္း အျခား ၿဂိလ္တစ္ခုကေန ေျပာင္းလာတာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို သက္ေသျပဘို႔ မကၠာဟ္ၿမိဳ႔မွာ အာဒံနဲ႔ အတူပါလာတဲ့ ဥကၠာခဲ တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ ဥကၠာခဲ ဆိုတာ အျခားၿဂိဳလ္တစ္ခုက ေက်ာက္ခဲပါ။ ဒီေက်ာက္ခဲကို ျမင္ေတြ႔ရရင္ ငါ တုိ႔ လူသားေတြဟာ အျခားၿဂိဳလ္တစ္ခုက လာခဲ့တာပါလား၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ ဒီကမၻာ နိဂံုးခ်ဳပ္မယ့္ အခ်ိန္မွာ ငါတို႔ အေနနဲ႔ အျခား ၿဂိဳလ္တစ္ခုကို ေျပာင္းရမယ္ပါလားလို႔ သတိရေစဘို႔-ျဖစ္တယ္။ ဖ်က္ေတာ့မယ့္ ရြာတစ္ရြာကို ထားခဲ့ၿပီး ေနာက္ရြာသစ္ တစ္ခုကို ေျပာင္းသလုိပါပဲ။)
ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းစာမွာ အဲ့ဒီလို ေျပာထားတာ ရွိပါသလား။ ကမၻာပ်က္မယ္လို႔ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအပါအ၀င္ ဘာသာတိုင္းမွာ ေျပာတယ္။ ကမၻာပ်က္သြားရင္ ေမြးကင္းစကေလးေတြလည္း အားလံုး ပါသြားရမလား။ ဒါဟာ ေရွ႔ဘ၀ ကံေၾကာင့္ပဲလား။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ကမၻာတစ္ခု ျဖစ္တည္လာမယ္။ ၿပီးရင္ လူေတြက အဲ့ဒီ ကမၻာမွာ မိႈေပါက္သလို ေပါက္လာဦးမွာလား။ အဲ့လိုေပါက္လာၿပီးမွ လူမ်ိဳးျပန္႔ပြား၊ ၿပီးမွ ေရွ႔ဘ၀ကံေနာက္ဘ၀ကံ- ဒ႑ာရီေတြကို ျပန္ေျပာဦးမွာလား-၊ ယုတၱိရွိရွိ ေျဖေပးပါ။

၁၉.သိပၸံစမ္းသပ္မႈေတြ၏ တုိးတက္ေတြ႕ရွိမူေတြ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း အလႅာဟ္ရွင္၏ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒကုိ ျငင္းဆန္ေန သကဲသုိ႔ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သိပၸံပညာက မွားသည္ဟုေျပာမလား ။ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒ မွားသည္ဟု ေျပာမလား။ အဓိပၸါယ္ ရွိရွိ ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါ။
ကမၻာမွာ ကုရ္အံမွအပ အျခား ဘာသာေရးက်မ္း၊ ႏိုင္ငံေရးက်မ္း၊ သိပၸံပညာရပ္က်မ္းမ်ား၊ ဘာသာေဗဒဆုိင္ရာ ပညာရပ္ က်မ္းအားလံုးက မၾကာခဏ ေရွ႔ေနာက္ မညီမၫြတ္တဲ့ အဆိုေတြကို တင္ျပေနပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရွ႔တစ္မ်ိဳး ေျပာလိုက္ မၾကာမွီ ဘြာခတ္ ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးေျပာလိုက္ခ်ည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ မၾကာခဏ ဘြာခတ္ေနတဲ့ အဆိုမ်ားကို လက္ခံမလား၊ သို႔မဟုတ္ တစ္သမတ္တည္း ယုတၱိရွိရွိေျပာေနတဲ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံ ကို လက္ခံမလား- ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိတဲ့ လူတိုင္း ဆင္ျခင္လို႔ ရပါတယ္။

ကုရ္အံထဲက ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းေလာက္ ယုတၱိမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြနဲ႔ ဘာသာေျပာင္းေၾကး ေဆြးေႏြး ပါမယ္။ အဲ့ဒီ အတြက္ ႀကိဳဆိုလွ်က္ပါ။


 
သူရိယ

Bottom 2

ေဝဖန္အႀကံျပဳလိုပါက

Ĭ