About Me

ျဖိဳး အလ္ဝိုင္
View my complete profile

ရွင္ေဂါတာမ၏ အမွားအယြင္းမ်ား


ရွင္ေဂါတာမ၏ အမွားအယြင္းမ်ား

ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ စကားေလး ေအးေဆးေျပာခ်င္ပါတယ္.. ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္. မိတ္ေဆြတုိ႔ဘက္က သိပၸံနည္းက် ေျပာဆို ပါဟု၍ စာေရးသူေျပာဆုိခဲ့သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးသည္ သိပၸံနည္းက် ေျပာဆိုခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္.... က်ဳပ္လည္း တတ္ႏူိင္သမွ် စကားရင့္သီးမူကို ေလ်ာ့ခ်ေနပါတယ္.... အဓိကကေတာ့ ဗုဒၶက်မ္းကို ခဏခဏ မျပင္ဖို႔ ေတာင္းဆုိလိုပါတယ္. ဗုဒၶ၀င္က်မ္းအား ရွင္ေဂါတာမ ေသျပီးျပီးျခင္း ျပဳစုထားသည္မဟုတ္ပါ.. ႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀)ေက်ာ္မွ ဤက်မ္းအား ရဟန္းနာ ဘုန္းၾကီးမ်ားက ျပဳစုထားသည္ဟု wiki ကမွာ ေတြ႔ရိွႏူိင္ပါတယ္....

တကယ္မွန္ေသာ္ တကယ္ထင္ရွားမည္... မည္သူကမွ ဖေယာင္းတုိင္မီးအား အလံုပိတ္ပံုးထဲတြင္ မိီးမသြားထြန္းပါဘူး.. လူအမ်ားအလင္းရွာရိွမည္ေနရာတြင္သာ ဖေယာင္းတုိင္မီးအား ထြန္းထားၾကပါတယ္. ဗမာစကားပံုအရ ဟုတ္လွ်င္ ေက်ာ္၊ ပုပ္လွ်င္ ေဖာ္ . ဆိုသည့္စကားပံုအတုိင္းပဲ ယေန႔ လူအနည္းစုသာ ကိုးကြယ္ေတာ့သည္ ဘာသာတရားပင္ျဖစ္ပါတယ္...

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သန္းေပါင္း ၃၅၀ ဆုိတာ အိႏိၵယတႏိူင္ငံစာ၏ လူဦးေရထက္ပင္ အလြန္လြန္နည္းပါးပါတယ္. အိႏိၵယႏူိင္ငံဟာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ႏူိင္ငံျဖစ္ပါတယ္.... သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ရိွပါတယ္.... ၈၅% ဟာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္.. က်န္ရိွသည္႔ မြတ္စလင္မ္ ခရစ္ယာန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ေနထိုင္ၾကပါတယ္...စာေရးသူ ဘာေျပာခ်င္လဲဆို သူ၏စကားနွင့္ ေျပာဆိုသိျမင္ႏူိင္စြမ္းရိွသည္သူမ်ားပင္ သူ၏စကားကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ေနတဲ့သူ ေတြကပင္ ရွင္ေဂါတာမအား မကိုးကြယ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရိွရမည္ ျဖစ္ပါတယ္.... ေနာက္မ်ားမလည္း ဒီဘာသာကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ လူအမ်ား ရိွလာမည့္ကို စာေရးသူ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ယေန႔ တရုတ္ႏူိင္ငံမွာဆို ဗုဒၶဘာသာဟာ ေပ်ာက္ကြယ္လု ျဖစ္ေနပါျပီ ရွင္ေဂါတာမေျပာခဲ့သည္ ေန၏ အခ်င္း လ၏အခ်င္း မွားယြင္းမူမ်ား ဤကမာၻေျမၾကီးေအာက္ ကုေဋ ၁၀၀၀၀၀ သိန္းမွာ ငရဲရိွသည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ သူ၏စကားမ်ား အမွားအယြင္းမ်ားကို ေနာက္မ်ားမွာ ဆက္လက္ထုတ္ေဖာ္သြားပါမယ္။

ရွင္ေတာ္ေဂါတမသည္ အလံုးစံုတို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ မသိမျမင္ေၾကာင္းကို က်မ္းသက္ေသခံသည္မွာ။ အနမတဂၢါယံဘိကၡေ၀ သံသာေရာ ပုေပၸ ေကာဋိ နပညာယတိ အာ၀ိဇၨာနိ၀ရဏာနံ သတၱာနံ တဏွာသံေယာဇနံ သႏၶာ၀တံ သႎသရတံ။

အ၀ိဇၨာန္၀ရဏာနံ၊ အ၀ိဇၨာနိ၀ရရွိကုန္ေသာ၊ တဏွာသံေယာဇနာဏံ၊ တဏွာသံေယာဇဥ္တည္းဟူေသာၾကိဳးျဖင့္ဖြဲ ့အပ္ကုန္ေသာ၊သႏၶာ၀တံု၊ ဤဘ၀မွသည္၊ သံသရႏၱ၊ ေျပာင္းသြားကုန္ေသာ၊ သတၱာနံ၊ သတၱ၀ါတို႔၏၊ ပုေဗၺ ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေကာဋိ၊ အစြန္းကို၊ နကညာယတိ၊ ငါမသိငါမထင္ႏိုင္ကုန္။ ။

အ၀ိဇၨာနိ၀ရရွိကုန္ေသာ တဏွာသံေယာဇဥ္တည္းဟူေသာၾကိဳးျဖင့္ဖြဲ ့အပ္ကုန္ေသာ ဤဘ၀မွသည္၊ ေျပာင္းသြားကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔၏၊ ပုေဗၺ ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ အစြန္းကို၊ ငါမသိငါမထင္ႏိုင္ကုန္။ ။


ဤကဲ့သို႔ နိဒါန၀ါရ သံယုတ္ အနမတဂၢသုတ္ တြင္ျပသည္၊ ထိုသို႔ ျပဆိုသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ရွင္ေတာ္ေဂါတမ၌ အလံုးစံုအရာ တို႔ကို၊ သိျမင္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္မရွိ ေၾကာင္းကို သိရေလသည္။ ၎နိဒါန ၀ရံသံယုတ္က်မ္းသည္လည္း၊ ရွင္ဗုဒၶေဃာသ၊ သီဟိုဠ္မွ ျပန္ေရာက္၍ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္အတြင္း၊ သထံုျပည္မွာ ေရးေသာက်မ္းျဖစ္သည္၊ ၎အျပင္ ရွင္ေတာ္ေဂါတမသည္၊ ကိုယ္တိုင္ရွိစဥ္ ကပင္ မသိေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာေဟာၾကား ထားသည္ကို၊ ဗုဒၶ၀င္က်မ္းတို႔၌ တိုက္ရိုက္ျပဆို သည္မွာ၊ ရွင္ေတာ္ေဂါတမသည္၊ ေဗဓိေညာင္ပင္သို႔ေရာက္၍၊ သတၱဌာန၊ ေလးဆယ့္ ကိုးရက္ေစ့ျပီးသည့္ေနာက္။


ကပၸိလ၀တ္ျပည္မွ မိမိထြက္လာစဥ္အခါက၊ ေရွးဦးစြာ ေလာကစ်ာန္ရွစ္ပါးကို၊ သင္ယူခဲ့ဘူးေသာ ပဌမဆရာ၊ အာဠာရရေသ့ထံ တရားေစာသြားမည္ဟု႔ အၾကံရွိရာ၊ ၎အၾကံကို နတ္သားတေယာက္က သိ၍ေျပာသည္မွာ၊ အာဠာရရေသ့သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ကပင္ ေသဆံုးသြားပါျပီဟူ၍ ဆိုရေလ၏၊ တဖန္၊ ရွင္ေတာ္ေဂါတမသည္၊ ဒုတိယ ဆရာျဖစ္ေသာ ဥဒက ရေသ့ထံသို႔သြားမည္ဟု အၾကံရွိေလျပန္ရာတြင္၊ အထက္နည္းတူ နတ္သားက ဆိုေလသည္မွာ၊ ယမန္ညသံေခါင္းယံအခ်ိန္ ကပင္ ၎လည္းေသဆံုးသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းၾကား ေျပာေလ၏၊ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ထိုရေသ့ဆရာညီေနာင္တို႔ ဆံုးသြားသည္ကိုပင္ မသိေၾကာင္း ဗုဒၶ၀င္တို႔တြင္ တိုက္ရိုက္ ေဖၚျပထားေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေတာ္ေဂါတမ၌ အၾကြင္းမဲ့သိၾကြမ္းေသာႏိုင္ေသာ ဥာဏ္မရွိေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွႏိုင္ေပသည္။ ယခုဆိုျပခဲ့ေသာအရာတို႔ကို မစဥ္းစားလိုေသာသူတို႔က၊ နတ္သားမေျပာဘဲႏွင့္ သိပါသည္ဟူ၍ မေျပာပါနဲဗ်ာ. မသိသည္ကုိ ႏွဳတ္က တုိက္ရိုက္ဖြင့္ဟ ေနသည္ကို အထင္အရွားသိလ်က္ပင္ လူ၏ ေခါင္းကို ဥာဏ္ပ၇ိယယ္စင္ျပီး ရွုပ္ေထြးေသာ စကားမ်ားကို ထက္မသံုးပါနဲ႔ေတာ့... ကေထဋက မ်သာပုစၧာျဖစ္မည္၊ အသိေပးလိုပါသည္။ ။

အကယ္၍ ယခု ဗုဒၶဘာသာရဟန္း၊ ရွင္လူတို႔ ယူၾကသည့္အတိုင္း၊ ရွင္ေဂါတမ၌ အၾကြင္းမရွိသိႏိုင္ ၊ ျမင္ႏိုင္ေသာ သဗၺညဳတဥာဏ္ကို ရရွိပါေစဦးေတာ့၊ အလံုးစံုတို႔ကို ဖန္ဆင္း ျပဳျပင္စီရင္ႏိုင္ေသာ၊ ဥာဏ္ရွင ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားဟူ၍ အေခၚမခံထိုက္ပါေပေသး။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္၍ ရွင္ေဂါတာမ အကုန္သိျမင္ႏူိင္တဲ့လို႔ ဆုိ၍ မရပါ...

ဤေနရာမွာ စာေရးသူေျပာခ်င္တာကေတာ့ သူ၏ နီေပါႏဴိင္ငံ သူ႔ႏဴိင္ငံသားပင္လွ်င္ သူ႔ကို မကိုးကြယ္ပါ. နီေပါသည္ ဟိႏၵဴႏူိ္င္ငံျဖစ္သည္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ သူ၏ေျပာဆုိေသာစကားမ်ားကို အတိအလင္း ေကာင္းေကာင္းသိျမင္ေနလို႔ပါပဲ...

ဤသည္ကို ေက်ာင္းဆရာဘုနး္ၾကီးမ်ားက မိမိကိုယ္က်ိဳးကို ၾကည့္၍ ဗုဒၶသာသနာကို အဓြန္ရွည္ေအာင္ တည္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနသည္ကို စာေရးသူစြပ္စြဲလွ်င္ လြန္မည္မဟုတ္ပါ... သူတုိ႔သည္ အဟုတ္ကို ဟုတ္ အ၇ိွကို အရိွ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုျခင္းမရိွ ထိန္ခ်န္၀က္ထားလ်က္ သင္ၾကားေနသည္ကို အတိအလင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Bottom 2

ေဝဖန္အႀကံျပဳလိုပါက

Ĭ